Ieeja tikai AK studentiem

Lietotājvārds (e-mail)


Parole (Jūsu līguma Nr.)


Uzņemšana Studiju programmas Studiju maksa Mācībspēki E-studijas klātienē Ar augstāko izglītību Mūžizglītība Kur dzīvot Rīgā? Absolventu iespējas Studentu dzīve
Budžeta vietas augstskolās, Bezmaksas augstākā izglītība

Tests profesijas izvēlei

Testa mērķis ir palīdzēt labāk izprast pašiem sevi un savu personību, lai precīzāk un pārdomātāk izvēlētos turpmāko izglītību un karjeru ...

Lasīt tālāk...

Mūžizglītība

Alberta koledžā piedāvā apgūt studiju kursus, kuri būtu noderīgi profesionālajā karjerā, kā arī studējot augstākajā izglītības iestādēs (koledžā un/vai augstskolā), brīvklausītāja statusā.

Studiju kursa beidzēji saņem apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju, studiju kursa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa docētāja vārdu, uzvārdu, un kvalifikāciju, studiju kursa vērtējumu.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 59.pantu brīvklausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu un, ja viņam ir atbilstošā iepriekšējā izglītība, pieprasīt, lai augstskola vai koledža izvērtē apgūto studiju kursu atbilstību studiju programmām vai to posmiem, piešķirot par to kredītpunktus.

Nodarbības notiek ar izvēlēto grupu (dienā, vakarā, sestdienās vai e-vidē) saskaņā ar nodarbību grafiku.

Kursa samaksā ir iekļauts:

  • Lekcijas;
  • Konsultācijas;
  • Praktiskās nodarbības;
  • Kursa materiāli un e-vides izmantošanas iespējas.

Lai pieteiktos studiju kursiem, aizpildiet iesnieguma formu un nosūtiet to Kristai Liepiņai uz e-pastu studiju.dala@alberta-koledza.lv

 

Brīvklausītājiem pieejamie studiju kursi

Studiju kurss Kredītpunktu apjoms Semestris     Cena, Euro
           
Kultūras un mākslas vēsture  2 rudens      80
Pasākumu producēšanas pamati 
 2 pavasaris      80
Pasākuma scenārijs un režija  2
rudens
     80
Pasākumu vizuālā noformēšana  2
rudens, pavasaris
     80
Datorgrafikas pamati  2
rudens
     80
Datoranimācija un modelēšana  2 pavasaris
     80
Vadībzinību pamati  3
rudens
     120
Publiskās pārvalde  2
rudens
     80
Tiesību pamati  2
rudens
     80
Personāla vadība un ētika  4
pavasaris
     160
Personāla vadības aktuālās problēmas un risinājumi  2 rudens
     80
Darba un sociālās tiesības  3
rudens, pavasaris
     120
Organizāciju psiholoģija  2 rudens      80
Personības psiholoģija  2 rudens, pavasaris      80
Prezentācijas prasmes  2 rudens      80
Korporatīvā kultūra  2 pavasaris      80
Nodokļi un nodevas  2 rudens      80
Grāmatvedības pamati  2 rudens      80
Vadības grāmatvedība  2 pavasaris      80
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana  3 pavasaris      80
Mikroekonomika  3 pavasaris      120
Makroekonomika  2/3 rudens      80/120
Finanses un kredīts  2 rudens      80
Projektu vadība  2 vienmēr      80
Revīzija un audits  2 pavasaris      80
Ievads komunikācijas teorijā  2 rudens      80
Retorika un prezentācijas prasmes  2 pavasaris      80
Sabiedrisko attiecību pamati  2 rudens, pavasaris      80
Mārketinga komunikācija  2 rudens      80
Reklāmas teorija un prakse  2 pavasaris      80
Ģimenes tiesības  2 pavasaris      80
Komerctiesības  3 pavasaris      120
Darba tiesības  2 rudens, pavasaris      80
Lietu tiesības  3 pavasaris      120
Eiropas Savienības publisko un privāttiesību pamati  2 rudens, pavasaris      80
Starptautisko publisko un privāttiesību pamati  3 pavasaris      120
Starptautisko projektu vadība (pieteikšanās līdz 09.02.2017.)          

*Studiju kursu īstenošanas semestri var mainīties atkarībā no plānotā lekciju grafika aktuālajām studentu grupām
** Ja Jūs interesē specifisks nozares studiju kurss, izvēlieties to no sadaļas Studiju programmas un norādiet iesniegumā 

 

 Alberta koledža, Augstākā izglītība, Augstskola koledža Personāla darba organizācija Koledža, Sabiedriskās attiecības, Personāla vadība, Projektu vadība, Mazo uzņēmumu ekonomika, Grāmatvedība un nodokli
Piesakies Erasmus+ mobilitātei līdz 26.jūnijam Strādā jebkur! Starptautiskā zinātniskā konference Studiju aktivitātes maijā Alberta Koledža viesojās Ķīnā Tumša bilde 2017 Studiju aktivitātes aprīlī Arhīvs
Budžeta vietas augstskolās, Bezmaksas augstākā izglītība

 


Budžeta vietas augstskolās, Bezmaksas augstākā izglītība

Studentu dzīve

Daži Alberta koledžas studenti jau ir slaveni ar savam radošām idejām! Un tas tika vēlreiz pierādīts mājasdarbu prezentācijā studiju kursā  ...

Lasīt tālāk...

© 2009-2015 SIA "Alberta koledža" | Kontakti

Alberta koledža, Augstākā izglītība, Sabiedriskās attiecības, Personāla vadība, Projektu vadība, Mazo uzņēmumu ekonomika, Grāmatvedība un nodokli

Uzdot jautājumu

Vārds, uzvārds

E-pasta adrese

Jautājums